АБИТУРИЕНТСКИ АЛБУМИ
АЛБУМИ ЗА АБИТУРИЕНТИ
СВАТБИ
ТЪРЖЕСТВА
СЪБИТИЯ


Този Великденски клип, ако не беше Великденското вдъхновение, което ме обзе като се събудих във Великия ден, по-скоро би трябвало да се казва: Всичко за Моят албум! Изливане на мисли и чувства на "екс"! В другите два клипа, колкото и да бях подготвен някак нещо отсъства... Затова поставям и трите без никакви угризения! Гледайте!